top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

 

Zaburzenia psychiczne u uczniów:

wczesne rozpoznawanie pierwszych objawów i dalsze działania

Problemy zaburzeń psychicznych u uczniów w szkole są coraz częściej zgłaszane przez rady pedagogiczne. W Polsce przygotowywany jest do wdrożenia nowy model opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą, który będzie uwzględniał rolę szkół i poradni psychologiczno - pedagogicznych we wczesnym rozpoznawaniu problemów psychicznych u uczniów i organizowaniu pierwszych działań pomocowych.

CELE SZKOLENIA:

  • Poznanie podobieństw i różnic między orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i diagnozami klinicznymi.

  • Przygotowanie do rozpoznawania pierwszych objawów zaburzeń psychicznych na danym etapie rozwoju.

  • Wprowadzenie do różnicowania norma - patologia.

  • Poznanie zasad zbierania informacji o wartości diagnostycznej.

Zapraszamy!

ARTE.jpg
bottom of page