top of page
Aga.jpg

Agnieszka Cieniuszek

Nauczyciel dyplomowany, pedagog ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno w przedszkolu, jak i szkole podstawowej. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora przedszkola w Warszawie. Inicjatorka wielu działań na rzecz szkoły, cechująca się innowatorskim podejściem do zagadnień związanych  z pracą z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Uczestniczka kursów i szkoleń podnoszących jakość pracy oraz dotyczących rozwoju osobistego nauczyciela.

Dla ARTE prowadzi:

  • Zabawy matematyczne rozwijające logiczne myślenie w klasach I-III.

  • Praca z uczniem z zespołem Aspergera w klasach I-III.

ARTE.jpg
bottom of page