top of page
IMG_0399.jpg

Marta Litkowicz

Pedagog, terapeuta, logopeda, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. Ukończyła studia pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe na kierunku Polityka i Zarządzanie Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim, Logopedię oraz Terapię Pedagogiczną w Wyższej Szkole we Wrocławiu.

Od wielu lat zdobywała doświadczenie jako dyrektor Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli w Warszawie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół z zakresu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, komunikacji i współpracy z rodzicami, autoprezentacji w pracy nauczyciela, jak również tańca jako formy pracy i integracji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada międzynarodowy certyfikat International Sherborne Foundation uprawniający do prowadzenia kursu I i II stopnia z zakresu Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.

Właścicielka ARTE.

Dla ARTE prowadzi:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I i II stopień.

  • Tańce i zabawy integracyjne jako forma pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

  • Kompetencje przyszłości - kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci.

  • Sztuka budowania wizerunku i autoprezentacja w pracy nauczyciela.

  • Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z Autyzmem i zespołem Aspergera.

  • Budowanie wizerunku placówki oświatowej.

  • Inspiracje plastyczne w pracy z dziećmi – warsztaty.

ARTE.jpg
bottom of page