top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

 

Bezpieczna Firma - procedury postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu

Współczesny świat naraża nas na liczne akty terroru, które wymagają od nas zachowań, z którymi nie mamy do czynienia na co dzień. Dla wielu osób barierą we właściwym reagowaniu na nie jest nieznajomość mechanizmów, procedur i lęk przed niewłaściwą reakcją. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy są w stanie uniknąć lub w znacznym stopniu zminimalizować skutki takiego zdarzenia. W dobie obecnych czasów każda Firma musi być przygotowana na sytuacje kryzysowe, takie jak atak terrorystyczny czy sytuację z użyciem broni. Zapewnienie bezpieczeństwa to przede wszystkim znajomość procedur postępowania, przećwiczenia ich, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących tego, w jaki sposób zachować się w sytuacjach zagrażających naszemu bezpieczeństwu.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Omówienie wybranych zdarzeń, jakie miały miejsce w Polsce oraz na Świecie. Wybrane przykłady pokazują przebieg poszczególnych zdarzeń: przygotowanie, realizację, zakończenie. Zwracają uwagę na zachowanie sprawcy oraz ofiar zamachu. Znając przebieg takich wydarzeń łatwiej jest zrozumieć i zapamiętać sens poszczególnych procedur postępowania.

  • Przedstawienie procedur zachowania pracowników Firmy na wypadek ataku oraz systemu alarmowania.

  • Ewakuacja i kontakt ze służbami, w tym z jednostkami kontr terrorystycznymi;

  • Zamach terrorystyczny. Omówienie faz zamachu, mechanizmów i sposobów zachowania. W trakcie omawiania pokazane zostaną różnice pomiędzy rodzajami ataków i wiążące się z tym różnice w zachowaniu ofiar;

  • Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacji ataku aktywnego zabójcy.

TRENERZY:

  • Specjaliści ds. bezpieczeństwa z wieloletnim doświadczeniem. Uczestniczyli aktywnie w procesie tworzenia procedur zachowań dla osób pracujących w różnorodnych placówkach. Procedury te zostały zaakceptowane przez AON i Ministerstwo Oświaty. Od wielu lat prowadzą szkolenia w szkołach, firmach prywatnych, hotelach i teatrach.

ARTE.jpg
bottom of page