top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

Psychopedagogiczne Mity, czyli podróż z Tomaszem Garstką w poszukiwaniu naukowego sceptycyzmu

W niektórych poradnikach i podczas wielu szkoleń, w codziennej praktyce szkolonej, a także – niestety – na kierunkach pedagogicznych i nauczycielskich niektórych uczelni oraz niektórych studiach podyplomowych propagowane twierdzenia i polecane metody nauczania lub wspomagania rozwoju, które nie znajdują poparcia w wynikach badań naukowych lub wręcz zostały zdyskredytowane. Pieniądze publiczne (podatki) lub prywatne środki są marnotrawione na doskonalenie w powielaniu mitów psychopedagogicznych, a nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych nie wspiera się w krytycznym myśleniu na drodze rozwoju zawodowego oraz w wyborze metod pracy o potwierdzonej efektywności.

CELE SZKOLENIA:

  • Rozwijanie naukowego sceptycyzmu w analizowaniu teorii dotyczących nauczania i rozwoju oraz polecanych metod pracy.

  • Poznanie prawidłowych metodologicznie zasad badania efektywności metod nauczania i wspomagania rozwoju.

  • Zapoznanie się z popularnymi mitami psychopedagogicznymi funkcjonującymi w oświacie i ofercie doskonalenia nauczycieli.

  • Doskonalenie umiejętności zachowania postawy krytycznej w komunikowania się z osobami głoszącymi pseudonaukowe tezy.

TREŚCI SZKOLENIA:

  • Naukowy sceptycyzm a myślenie krytyczne.

  • Podatność na przyjmowanie mitów za fakty: uleganie iluzjom poznawczym i wpływom innych osób.

  • Metodologia badań efektywności: mit analizy przypadku; randomizowane eksperymenty kontrolowane; jednopodmiotowy plan eksperymentalny.

  • Pseudonaukowe koncepcje i praktyki oraz obietnice niepoparte wynikami badań.

  • Pytania pomocnicze w rozmowie z propagatorami pseudonaukowych koncepcji i praktyk niepopartych wynikami z badań efektywności (ćwiczenia).

ARTE.jpg
bottom of page