top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

 

Dziecko ze spektrum Autyzmu w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu.

  • Dziecko z autyzmem w środowisku przedszkolnym i szkolnym.

  • Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla dzieci ze spektrum autyzmu w placówkach ogólnodostępnych.

  • Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela oraz nauczyciela wspomagającego.

  • Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka ze spektrum autyzmu.

  • Integracja z grupą - trudności i wyzwania.

  • Budowanie relacji i komunikacja z nauczycielami.

  • Komunikacja i współpraca z rodzicami.

Zapraszamy!

ARTE.jpg
bottom of page