top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

Sztuka budowania wizerunku i autoprezentacja w pracy nauczyciela - czyli jak swobodnie występować publicznie na zebraniach, apelach i uroczystościach?

Celem szkolenia jest poznanie sztuki budowania wizerunku i autoprezentacja w pracy nauczyciela. Warsztaty mają na celu opanowanie sztuki autoprezentacji podczas spotkań indywidualnych, zebrań z rodzicami i wystąpień publicznych. Autoprezentacja to warsztaty podnoszące przede wszystkim poziom samoświadomości nauczycieli, uczą świadomego kreowania swojego wizerunku w pracy zawodowej. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się w jaki sposób planować i prowadzić spotkania i zebrania z rodzicami, jak aktywizować rodziców i zachęcać ich do kontaktu z nauczycielem i współpracy z placówką. Szkolenie ma charakter warsztatowy.

ARTE.jpg
bottom of page