top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

Kompetencje Przyszłości

Autorski innowacyjny program opracowany na podstawie najnowszych badań skupiających się na najważniejszych kompetencjach, które będą miały w przyszłości kluczowe znaczenie. Celem szkolenia jest pokazanie, jak ważne w życiu człowieka są kluczowe kompetencje przyszłości. Aby pokonywać życiowe trudności, trzeba przede wszystkim dobrze rozumieć i radzić sobie ze swoimi emocjami oraz być na tyle empatycznym, żeby rozumieć i dobrze odczytywać emocje innych ludzi. Im bardziej rozwiniemy tę umiejętność w dzieciństwie, tym lepiej będzie się nam żyło w dorosłym świecie. 

Szkolenie skupia się wokół kluczowych kompetencji, takich jak: świadomość siebie, poczucie własnej wartości i pewności siebie, empatii, umiejętności komunikacji poprzez jasne wyrażanie własnych myśli, poglądów i oczekiwań, argumentowania swojego zdania, dialogu i uważnego słuchania innych, kreatywności, krytycznego myślenia i umiejętności analizowania wiedzy i informacji, współpracy i pracy zespołowej, kreatywności, wytrwałości i odporności, jak również elastyczności w rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie z trudnościami.

Podczas szkolenia nauczyciele będą przygotowani do wprowadzenia innowacyjnego programu do pracy z dziećmi, poznają rolę kluczowych kompetencji i sposobów kształtowania inteligencji emocjonalnej i umiejętności społecznych u dzieci, otrzymają niezbędne informacje i narzędzia do tworzenia własnych scenariuszy i materiałów do wykorzystania w swojej pracy. 

Ukończenie kursu uprawnia do posługiwania się programem w pracy.

ARTE.jpg
bottom of page