top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

 

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej, tworzenie Indywidualnych Planów Edukacyjno - Terapeutycznych (IPET)

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem dokumentacji związanej z pomocą psychologiczno - pedagogiczną, w tym Indywidualnych Planów Edukacyjno - Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas szkolenia uczestnicy tworzą także własne przykładowe Indywidualne Plany Edukacyjno - Terapeutyczne.

ARTE.jpg
bottom of page