top of page
IMG_6130 (3).jpg

Aneta Rosłoń – Nowak

Nauczyciel dyplomowany, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno w przedszkolu, jak i szkole podstawowej. Od wielu lat pełnił funkcję metodyka. Organizatorka wielu konferencji, szkoleń i warsztatów dla kadry pedagogicznej i kadry zarządzającej. Właścicielka Akademii Zabawy i Nauki „Kredka”.

 Dla ARTE prowadzi:

  • Organizacja Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w świetle zmian w prawie oświatowym.

  • IPET – konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego w przedszkolu i szkole.

  • Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu i szkole - warsztaty metodyczne.

  • Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci.

  •  Akademia nauczyciela wspomagającego.

  • Terapia ręki w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  • Gimnastyka dla smyka - metodyka prowadzenia lekcji gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci.

  • Praktyczne wykorzystanie metody Knill w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, zespołem Aspergera i autyzmem.

ARTE.jpg
bottom of page