top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

 

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu i szkole

Szkolenie wskazuje praktyczną drogę od pojawienia się dziecka z orzeczeniem w placówce poprzez powołanie i organizację pracy wielospecjalistycznego zespołu, wykonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia (WOPFU), aż po sporządzenie IPET-u i jego ewaluację.

Podczas szkolenia:

  • zdobędziesz wiedzę o wymogach związanych z organizacją procesu kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

  • dowiesz się jak organizować pracę zespołu wielospecjalistycznego

  • otrzymasz przejrzysty wzór IPET i WOPF-u

ARTE.jpg
bottom of page