top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

Trener Kompetencji Społecznych

PROGRAM:

  • Wprowadzenie do teorii treningu.

  • Struktura i czas zajęć.

  • Konstruowanie celów.

  • Rola procesu grupowego.

  • Konstruowanie narzędzi, ewaluacja.

  • Praca na procedurach wykorzystywanych w treningu - modelowanie, odgrywanie ról, zastosowanie wypracowanej teorii do konkretnych przypadków.

  • Tworzenie zindywidualizowanych scenariuszy, narzędzi, scenek.

 

ZAPRASZAMY! 

ARTE.jpg
bottom of page