top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

Budowanie współpracy i komunikacja z rodzicami w pracy nauczyciela

Do poważnych wyzwań stojących przed nauczycielami jest pozyskanie do współpracy rodziców na rzecz dobra jego dziecka oraz wsparcie rodziców, którzy nie radzą sobie z trudnościami, które przeżywają ich dzieci. Często dotyczy to rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Czasem obie strony przyjmują mylne założenia utrudniające porozumienie. Tymczasem trzymanie się pewnych zasad w komunikowaniu się i okazywanie otwartości może jest drogą do nawiązania skutecznej i owocnej współpracy.

CELE SZKOLENIA:

  • Poznanie lub rozwinięcie swobody w skutecznym stosowaniu podstawowych wzorów wypowiedzi (komunikatów) służących porozumieniu.

  • Rozpoznawanie barier w komunikowaniu się.

  • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów, mających różne cele: wsparcie, zawarcie kontraktu na rzecz pomocy dziecku, egzekwowanie wcześniejszych ustaleń itp.

TREŚCI SZKOLENIA:

  • 4 pożyteczne wzory wypowiedzi, których zapomina się używać.

  • Bariery komunikacyjne.

  • Symbolika kąta 45 stopni w rozmowie – budowanie sojuszu z rodzicem ucznia.

  • Fakty i mity na temat mowy ciała.

  • Wsparcie emocjonalne a wspomaganiem rodzica w trudnościach (bez wyręczania).

  • Radzenie sobie z trudnościami w rozmowie (agresja, roszczeniowość, unikanie odpowiedzialności itp.).

  • Budowanie atmosfery współpracy i prowadzenie efektywnych rozmów z rodzicami w różnych sytuacjach (ćwiczenia).

 

Zapraszamy!

ARTE.jpg
bottom of page