top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

 

Awans zawodowy dla Placówek Niepublicznych

  • Prowadzenie awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z przepisami.

  • Prowadzenie dokumentacji dla placówki.

  • Organizacja i konsultacje z opiekunem stażu.

  • Konsultacje merytoryczne.

  • Przygotowanie nauczycieli do prezentacji dorobku zawodowego.

  • Przygotowanie nauczycieli do egzaminu.

  • Organizacja egzaminu "od A do Z".

ARTE.jpg
bottom of page