top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

 

Emisja i impostacja głosu, czyli jak mówić donośnie bez wysiłku - techniki pracy głosem dla nauczycieli

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się głosem, jako narzędziem pracy nauczyciela. Warsztat ma charakter praktyczny. Zwiększa świadomość w zakresie posługiwania się głosem, panowania nad nim i odpowiedniego modulowania głosu. Podczas szkolenia uczestnicy poznają techniki prawidłowego oddychania, sposobu artykulacji,  poprawiają jakość brzmienia swojego głosu, ćwiczą swoją dykcję, poznają techniki relaksacyjne, które pozwalają uniknąć przemęczania aparatu mowy. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia pozwalają na dalszą, samodzielną pracę nad swoim głosem.

ARTE.jpg
bottom of page