top of page
IMG_7415 (2).jpg

Marcin Miller

Ukończył pedagogikę resocjalizacyjną i opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie studiuje psychologię na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (IV rok). Ukończył między innymi: "Warsztat Umiejętności Trenerskich", "Warsztat Kompetencji Społecznych", "Warsztat Wystąpień Publicznych i Autoprezentacji". Od lipca 2013r. kieruje świetlicą opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z rodzin z dysfunkcjami. Prowadzi działania wychowawcze i terapeutyczne adresowana między innymi do dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Zajmuje się szkoleniami, wykładami i warsztatami profilaktycznymi z elementami psychoedukacji i zajęciami o charakterze edukacyjnym oraz rozwojowym.

Dla ARTE prowadzi:

  • Zagrożenia medialne w kontekście rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży.

  • Warsztaty profilaktyczne dotyczące: dopalaczy, emocji, alkoholizmu, cyberprzemocy, agresji, gier komputerowych, uzależnienie od urządzeń mobilnych.

  • Warsztaty specjalistyczne: procedura niebieskiej karty, przemoc w rodzinie, dziecko w rodzinie z chorobą alkoholową.

ARTE.jpg
bottom of page