top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

Praca nad zmianą dysfunkcyjnych przekonań u uczniów z trudnościami w nauce i w relacjach z rówieśnikami

Celem szkolenia jest 

ARTE.jpg
bottom of page