top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

Jak rozwijać krytyczne myślenie u dzieci i młodzieży! - warsztaty z Tomaszem Garstką

W edukacji stawia się na rozwijanie twórczego myślenia uczniów i często nie docenia się roli krytycznego myślenia. Tymczasem krytycyzm są z kreatywnością komplementarne (Nowatorskie rozwiązania czy wynalazki trzeba poddawać krytycznej analizie, by sprawdzać ich użyteczność i/lub je ulepszać. Inaczej są tylko pozornymi innowacjami). Oba typy myślenia – twórcze i krytyczne – warto rozwijać w procesie edukacyjnym od najmłodszych lat. Krytyczne myślenie pomaga w radzeniu sobie z fałszywymi obietnicami reklam, pseudonaukowymi mitami, manipulacją osób w pozycji autorytetu i presją grupy. Ponadto rozwija efektywne intelektualne nawyki przydatne w edukacji na wszystkich etapach.

CELE SZKOLENIA

  • Wyrabianie nawyku krytycznego myślenia u dzieci i młodzieży.

  • Poznanie faktów i mitów, dotyczących myślenia krytycznego i twórczego.

  • Przygotowanie do wdrażania wybranych sposobów nauki krytycznego myślenia u uczniów w różnym wieku.

TREŚCI SZKOLENIA

  • Różne definicje krytycznego myślenia – od umiejętności kontrargumentowania w dyskusji do intelektualnego sceptycyzmu.

  • Umiejętności składające się na krytyczne myślenie i jak je rozwijać na różnych etapach rozwoju tzw. choroba noblistów i krytyka autorytetów.

  • Ćwiczenia w krytycznym myśleniu dla dzieci i młodzieży.

ARTE.jpg
bottom of page