top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

 

Efektywne metody nauczania w szkole podstawowej

Nauczyciele doskonalą się zawodowo, by ich praca była jak najbardziej efektywna. W poszukiwaniu nowatorskich metod nauczania, zapomina się zbyt często o zadawaniu pytaniu szkoleniowcom pytań, dotyczących efektywności oferowanych innowacyjnych metod. Szkolenie przedstawia metodologię badania efektywności metod nauczania, prezentuje te, modele i metody, których efektywność wykazano w metaanalizach (zbiorczych analizach wyników wielu badań) i te, które nie znalazły takiego poparcia naukowego, choć są modne w oświacie.

CELE SZKOLENIA

  • Wyrabianie nawyku krytycznego myślenia wobec oferty szkoleniowej.

  • Zapoznanie się z metodologią rzetelnego sprawdzania efektywności metod nauczania.

  • Doskonalenie warsztatu pracy nauczycielskiej: poznanie danych na temat metod nauczania o dowiedzionej dużej efektywności.

  • Obalenie mylnych przekonań na temat popularnych modeli nauczania, które nie znajdują poparcia w wynikach badań efektywności.

TREŚCI SZKOLENIA

  • Odróżnianie faktów (dowiedzionych tez) od mitów (twierdzeń niepopartych dowodami lub zdyskredytowanych).

  • Popularne mity edukacyjne (style uczenia się, inteligencje wielorakie, zaburzenia integracji sensorycznej, kinezjologia edukacyjna i inne).

  • Badanie efektywności metod nauczania (mit studium przypadku; badania korelacyjne a eksperymentalne; metaanalizy).

  • Wyniki metaanaliz: modele, strategie i metody nauczania o dużej efektywności.

ARTE.jpg
bottom of page