top of page
Garstka.jpg

Tomasz Garstka

Psycholog, absolwent UW, szkolił się w zakresie socjoterapii i psychoterapii psychoanalitycznej i pracował jako terapeuta do 2016 r. Obecnie identyfikuje się z podejściem opartym na dowodach (evidence-based) w praktyce psychologicznej i edukacji oraz zajmuje się jego popularyzacją.

Prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i rodziców uczniów zajmuje się od 1996 r. Współpracował i/lub współpracuje z CODN, MSCDN, WCIES i organizacjami pozarządowymi. Od 2010 r jest członkiem Klubu Sceptyków Polskich, organizacji non-profit, która działa na rzecz krzewienia rzetelnej empirycznej wiedzy naukowej, ochrony opinii publicznej przed dezinformacją w obszarze nauki i demaskowaniem działalności pseudonaukowej.

Dla ARTE prowadzi:

  • Sztuka pozytywnej komunikacji z rodzicami w pracy nauczyciela.

  • Jak uczyć dzieci krytycznego myślenia.

  • Jak rozmawiać z rodzicami i uczniami na temat rozwoju psychoseksualnego?

  • Komunikacja z rodzicami ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera.

  • Praca nad zmianą dysfunkcyjnych przekonań u uczniów z trudnościami w nauce i relacjach rówieśniczych.

  • Wszystko jest komunikacją – od budowania relacji do rozwiązywania trudności w kontaktach.

  • Jak radzić sobie ze stresem w pracy nauczycieli.

  • Efektywne metody nauczania w pracy z uczniem w szkole podstawowej.

  • Autorytet nauczycielski – otwierająca relacja czy autorytatywne przewodnictwo?

  • Jak efektywnie prowadzić zebrania z zespołem Rady Pedagogicznej.

ARTE.jpg
bottom of page