top of page
Ela.jpg

Elżbieta Fundowicz

Od wielu lat jest ekspertem do spraw awansu zawodowego nauczycieli, edukatorem, metodykiem wychowania przedszkolnego z wieloletnim doświadczeniem. Zakres zainteresowań zawodowych Pani Elżbiety to przede wszystkim obszary związane z prawem oświatowym, awansem zawodowym nauczycieli, metodyką pracy w przedszkolu.

Dla ARTE prowadzi:

  • Organizacja Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w świetle zmian w prawie oświatowym.

  • IPET – konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego w przedszkolu i szkole.

  • Awans zawodowy nauczycieli w świetle nowych przepisów.

  • Prawa dziecka w przedszkolu.

ARTE.jpg
bottom of page