top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

 

Agresywne i prowokacyjne zachowania uczniów wobec nauczycieli.

Jak je rozumieć? Jak reagować?

Nauczyciele w swojej pracy coraz częściej borykają się z przejawami zachowań prowokacyjnych i agresywnych skierowanych w ich stronę. Lepsze zrozumienie źródeł, mechanizmów i rodzajów tego rodzaju zachowań pozwala na skuteczniejsze zapobieganie im oraz wybór efektywniejszej interwencji, gdy wystąpią.

CELE SZKOLENIA:

  • Poszerzenie zakresu wiedzy o powodach, mechanizmach i rodzajach zachowań agresywnych i prowokacyjnych oraz sposobach zapobiegania im i metodach interwencji.

  • Rozwój umiejętności konstruktywnego wychowawczo reagowania wobec zachowań agresywnych i prowokacyjnych.

  • Wzbogacanie doświadczenia w zakresie prowadzenia rozmów naprawczych i kontraktów korekcyjnych z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne i/lub prowokacyjne.

ZAPRASZAMY!

ARTE.jpg
bottom of page