top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

Praktyczne wykorzystanie metody Knill w pracy z dziećmi

Metoda Knillów jest drogą do nawiązywania porozumienia z osobami, które wydają się być niezdolne do kontaktu lub niezainteresowane ludźmi. Pierwszym kanałem porozumienia może być dotyk.

Metoda Knillów wykorzystywana jest w placówkach terapeutycznych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Stosowana jest też jako metoda wspomagająca terapię dla osób ze spektrum autyzmu. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach metodą Knillów kilka razy w tygodniu lub codziennie. Zajęcia uzupełniają podstawową terapię, pomagają dziecku nabywać:

  • poczucia bezpieczeństwa,

  • świadomości własnego ciała,

  • wrażliwości na wzajemnie wysyłane sygnały,

  • nawiązywać kontakt i komunikować się,

  • podejmować aktywność.

ARTE.jpg
bottom of page