top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

 

Wykorzystanie MRR W. Sherborne w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania Metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. Podczas szkolenia nauczyciele poznają jak poprzez ruch wspomagać rozwój umiejętności społecznych oraz rozwijać kompetencje komunikacyjne dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Metoda Ruchu Rozwijającego jest naturalna, prosta, można ją stosować w każdych warunkach. Ruch Rozwijający wspomaga emocjonalny rozwój dziecka, rozwija świadomość schematu ciała i integruje poszczególne jego części, rozwija świadomość przestrzeni i działania w niej, dzielenia jej z innymi, nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Wspomaga rozwój poczucia bezpieczeństwa, zaufania, pewności siebie, wiary we własne siły i możliwości.

Kurs prowadzi wieloletni trener Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, posiadający certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu. Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu uprawniającego do pracy metodą.

ARTE.jpg
bottom of page