top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

 

Szkolenia, warsztaty i prelekcje na zebraniach z rodzicami

Oferta skierowana do Rodziców obejmuje organizację szkoleń, warsztatów, zajęć dla dzieci i rodziców oraz prelekcje na zebraniach z rodzicami. Oferujemy tematy związane z rozwojem i wspomaganiem rozwoju dzieci, kształtowaniem właściwych postaw, rozwijaniem zainteresowań, radzeniem sobie ze złością i trudnymi zachowaniami w każdym wieku. Trenerzy to psycholodzy, pedagodzy, logopedzi mający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz w prowadzeniu szkoleń i kursów.

ARTE.jpg
bottom of page