top of page

ARTE Akademia Rozwoju Terapii i Edukacji

 

Terapia Ręki - wspomaganie rozwoju motoryki małej u dzieci w przedszkolu i szkole

Ruch ma istotne znaczenie w celowym wspomaganiu rozwoju dziecka. Rozwój małej i dużej motoryki ma ogromne znaczenie w procesie nabywania umiejętności pisania. Stosowanie zestawów ćwiczeń w terapii ręki – ćwiczeń rozmachowych, manualnych i precyzyjnych jest gwarancją wspomagania rozwoju dziecka i przygotowaniu do nauki pisania, jak również korygowaniu zaburzeń występujących w sferze grafomotorycznej.

PROGRAM SZKOLENIA

  • Znaczenie ćwiczeń ruchowych w edukacji dziecka.

  • Przyczyny i objawy zaburzeń pracy ręki.

  • Ćwiczenia praktyczne usprawniające motorykę dużą.

  • Ćwiczenia praktyczne usprawniające motorykę małą.

Terapia ręki oparta jest na doskonaleniu ruchu rąk. Ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz zdolności koordynacyjne mają służyć nie tylko usprawnianiu tzw. małej motoryki, ale również osiąganiu samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

ARTE.jpg
bottom of page